سه‌شنبه 21 اسفند 1397 852

دانشگاهیان تربیت مدرس با پاکسازی محوطه دانشگاه به استقبال نوروز رفتند

در اقدامی نمادین، دانشگاهیان تربیت مدرس 21 اسفندماه با پاکسازی محوطه دانشگاه، به استقبال نوروز رفتند.

دانشگاهیان تربیت مدرس با پاکسازی محوطه دانشگاه به استقبال نوروز رفتند

کارگروه فرهنگی و اجتماعی دانشکده علوم پزشکی به مناسبت فرا رسیدن سال جدید و سنت نوروزی خانه تکانی، روز سه شنبه 21 اسفندماه، همایش پاکسازی محوطه دانشگاه از زباله ها را برنامه ریزی کرد.
در این اقدام فرهنگی که با حضور بیش از یک صد نفر از اعضای هیأت علمی و کارمندان دانشگاه، به خصوص اساتید، کارکنان و دانشجویان دانشکده علوم پزشکی برگزار شد، زباله ها از محوطه دانشگاه جمع آوری و در مبدأ همایش، دپو گردید.
کمپین پاکسازی طبیعت دانشگاه فرصتی ارزنده در راستای اشاعه فرهنگ حفاظت از محیط زیست، جلب مشارکت اجتماعی و آماده سازی دانشگاه در استقبال از بهار است.
 

پاکسازی محوطه دانشگاه


 

پاکسازی محوطه دانشگاه