دوشنبه 20 اسفند 1397 582

چهارمین جشنواره سفره هفت سین دانشگاه برگزار شد

چهارمین جشنواره سفره هفت سین دانشگاه 20 اسفند برگزار شد و طی آن رییس دانشگاه و معاون فرهنگی و اجتماعی با حضور در محل برگزاری این جشنواره از سفره آرایی دانشجویان بازدید کردند.

چهارمین جشنواره سفره هفت سین دانشگاه برگزار شد

چهارمین جشنواره سفره هفت سین به همت معاونت فرهنگی و اجتماعی و مشارکت کانون های فرهنگی دانشگاه در حالی برگزار شد که کلیه ی سفره های هفت سین شرکت کننده از مواد و وسایل غیر تخریب پذیر تهیه شده است.
گفتنی است در این جشنواره که از ساعت 10 تا 13 دوشنبه بیستم اسفند دایر بود، هر بازدید کننده در بدو ورود، فرم رای گیری دریافت می کرد تا با درج شماره ی سفره هفت سین منتخب خود، بهترین سفره با رای مستقیم بازدیدکنندگان معرفی شود.