متن کامل خبر


 
انتخاب اعضای دانشجویی کمیته ناظر بر نشریات

خلاصه خبر: انتخابات مدیران مسئول نشریات دانشجویی در روز سه شنبه 15 دی ماه 1394 در محل سالن جلسات مدیریت فرهنگی و اجتماعی برگزار شد.

به گزارش معاونت فرهنگی و اجتماعی، انتخابات مدیران مسئول نشریات دانشجویی در روز سه شنبه 15 دی ماه 1394 در محل سالن جلسات مدیریت فرهنگی و اجتماعی برگزار شد. در این جلسه ابتدا از نامزدها ثبت نام به عمل آمد و سپس هر نامزد به معرفی خود و برنامه ها یش پرداخت و نهایتا پس از رای گیری به ترتیب آقای سید محمد رضا ملکی و خانم مهدیه محمد تقی زاده به عنوان اعضاء اصلی و آقای سید حسین حسینی به عنوان عضو علی البدل انتخاب شدند.شایان ذکر است که این انتخابات هر ساله مطابق با بند 6 ماده 4 دستور العمل اجرایی ضوابط ناظر بر نشریات صورت می گیرد.

16 دی 1394 / تعداد نمایش : 4279