معرفی


 

هدف مرکز بهداشت و درمان تلاش در جهت حفظ و ارتقاء سطح سلامتی و ارائه خدمات بهداشتی و درمانی به دانشجویان و دانشگاهان محترم، د ر قالب امکانات موجود است. در راستای تحقق این اهداف مرکز درمانی دانشگاه شامل اورژانس، کلینک‌های عمومی و تخصصی (زنان و مامایی، روانپزشکی، داخلی و اطفال)، کلینیک دندانپزشکی و مراکز مشاوره تحت نظر معاونت دانشجویی دانشگاه فعالیت می‌نماید.

bullet اهداف و برنامه‌ها

bullet شرح وظایف

bullet طرح‌های ویژه