متن کامل خبر


 
انتصاب و ابقاء تعدادی از مدیران گروه های آموزشی

خلاصه خبر: طی احکامی از سوی رییس دانشگاه، مدیر گروه آموزشی زیست شناسی دریا منصوب و مدیران گروه های آموزشی سازه های آبی و زبان روسی در سمت خود ابقاء شدند.

بر اساس احکام صادره، دکتر صابر خدابنده با رتبه علمی دانشیار به عنوان مدیر گروه زیست شناسی دریا دانشکده منابع طبیعی و علوم دریایی منصوب و دکتر جمال محمدولی سامانی با رتبه علمی استاد به عنوان مدیر گروه سازه های آبی دانشکده کشاورزی و دکتر محمدرضا محمدی با رتبه علمی دانشیار به عنوان مدیر گروه زبان روسی دانشکده علوم انسانی دانشگاه در سمت خود ابقاء شدند.
همچنين رییس دانشگاه در نامه ای جداگانه از دکتر سید جعفر سیف آبادی مدیر پیشین گروه زیست شناسی دریا به خاطر تلاش و خدمات صادقانه ایشان در زمان تصدی مدیریت گروه آموزشی مذکور تقدیر و تشكر كرد.

14 اسفند 1397 / تعداد نمایش : 522