متن کامل خبر


 
سخنان سید مصطفی محقق داماد در جمع دانش آموختگان دانشکده حقوق

خلاصه خبر: گردهمایی دانش آموختگان حقوق دانشگاه اول اسفندماه در سالن استاد مطهری دانشگاه برگزار شد.

در این نشست آیت‌الله مصطفی محقق داماد رییس فرهنگستان علوم در مورد نقش دانش حقوق در توسعه اجتماعی کشور اظهار داشت: همه میدانید که در 1286 مرحوم میرزایوسف تبریزی رساله ای تحت عنوان (یک کلمه) نوشت که اخیرا تجدید چاپ شد. براساس مطالب این رساله مشکل اصلی برای عدم پیشرفت یک چیز است و آن قانون است.
وی ادامه داد: خلاصه رساله این بود که اگر قانون داشته باشیم مشکلی در کشور پیش نمی آید. ظاهرا بعد از گذشت یک قرن بنده به این نتیجه رسیدم که مشکل اصلی قانون نیست، قبل از قانون یک چیز را باید بپذیریم و باور کنیم آن این است که هر بشری حق دارد. بشر ذیحق است، این قبل از مسئله تقنین باید پذیرفته شود. واقعیت این است که حق داشتن بشر یک امر جدید است. ما باید به متفکرین و صاحب نظران کشورمان تبریک بگوییم در حالیکه دانشگاه های اروپایی به تقلید از ایران اسم دانشگاه هایی مثل هاروارود و... گذاشتند.
وی با تاکید بر وظایف حقوقدانان اظهارداشت: خیلی ها در کشور ما نمی‌دانند حقوق شهروندیشان چیست. باید فکر کنیم و حقوق شهروندی را به مردم آموزش دهیم.
محقق داماد در رابطه با نقش دانش حقوق در توسعه اجتماعی ایران گفت: همه می دانیم شعار اصلی نهضت مشروطیت قانون خواهی بود و عدالت خانه می‌خواستند. در سال 1286 مرحوم میرزا یوسف خان تبریزی رساله‌ای با عنوان یک کلمه را به چاپ رساند. او در این کتاب قانون را دلیل فقدان مشکل در کشور معرفی کرده بود.
وی افزود: به عقیده من ما باید قبل از قانون یک اصل را بپذیریم مبنی بر اینکه هر بشری، حق دارد. بدون در نظر گرفتن این اصل صرفا علم به قانون کفایت نمی‌کند. ذی حق بودن باید قبل از تقنین مورد توجه قرار گیرد. این اصل باید باور شود و به مغز و استخوان برسد. حق داشتن بشر، امر جدیدی است. تمام کشورهای اروپایی نام دانشکده حقوق را school of low نامگذاری کرده‌اند. کشورهای عربی نام کلیة القانون، نام نهادند.
پژوهشگر حقوق خاطرنشان کرد: نامگذاری دانشکده حقوق در ایران یک پیام دارد و آن این است که حقوق دارای دومعنای دانش حقوق و حق است. دانش آموخته این مرکز با سایرین تفاوت دارد. این دانشجو رسالتی به گردن دارد مبنی بر اینکه نسبت به حقوق تمام ملت و تک تک افراد دغدغه داشته باشد. در اعلامیه حقوق بشر، حق حیات برای بشر در نظر گرفته شد؛ در حالیکه تا قبل از آن با وجود آنکه آدم کشی حرام و خلاف بود اما به موجب اعلامیه حقوق بشر به صورت نوآورانه این امر به عنوان حق شناخته شد.
وی افزود: دانشجوی حقوق صرفا نباید به دنبال امرار معاش باشد. فارغ التحصیل حقوق و وکیل نباید فقط دغدغه مند موکل خود باشد. مانند یک طبیب که باید دغدغه سلامت همه مردم را داشته باشد. با بزرگانی که در کسوت حقوقدانی، ملت خود را احیا کردند و ناجی ملت خود بودند همه آشنا هستند؛ مانند ماهاتما گاندی، اقبال پاکستانی، محمدعلی جناح، مارتین لوترکینگ و نلسون ماندلا که به دنبال دغدغه آزادی انسان ها بودند.
محقق داماد، خطاب به رییس جمهور گفت: اگر حقوقدان هستید باید دغدغه مند حقوق تمام ملت باشید. ما برای احیای حقوق مردم درس خوانده‌ایم و درس می‌دهیم. وظیفه حقوقدان این است که این فکر را توسعه دهد و مردم را به حقوق خود آگاه کند. بسیاری از مردم از حقوق شهروندی خود آگاه نیستند. به دنبال راهکار آموزش حقوق به مردم باشیم.
این استاد دانشگاه افزود: اینجا دانشکده حقوق است و با حق سر و کار دارد. ما یک نخست وزیر حقوقدان به نام دکتر مصدق داشتیم که نفت را برای ما ملی کرد و سرمایه ما را بازگرداند. ایشان افتخار کشور ماست. باید سعی کنیم شاکر این نعمت باشیم که از دورن این شغل و کسوت شخصیت‌های برجسته بیرون بیاوریم.
در پایان این مراسم از چهره‌هایی همچون آیت الله شبیری زنجانی، سیدحسین صفایی، ربیعا اسکینی، الماسی، آشوری، نجفی ابرندآبادی، محمد عیسی تفرشی و دیگر پیشکسوتان تجلیل بعمل آمد.

دانش آموختگان


دانش آموختگان


دانش آموختگان


دانش آموختگان

4 اسفند 1397 / تعداد نمایش : 1333