متن کامل خبر


 
بیست و چهارمین گزارش تخصصی "دیده بانی علمی کووید 19" در حوزه علوم پزشکی منتشر شد

خلاصه خبر: دانشکده علوم پزشکی در راستای تولید و اشاعه محتوا علمی، گزارش شماره 24 از سلسله گزارش های تخصصی خود با عنوان "دیده بانی علمی کووید ۱۹" را منتشر کرد

بیست و چهارمین قسمت از این گزارش های علمی با عنوان " علت بروز انواع شدید و ضعیف کووید 19 " توسط دکتر مهرداد روانشاد از گروه ویروس شناسی و دکتر محمد حسین پور غلامی از گروه فیزیولوژی دانشکده علوم پزشکی تهیه و در اختیار دانشگاهیان قرار گرفت.
این گزارش به بررسی برخی عوامل تأثیرگذار بر شدت بیماری کووید 19 مانند میزان ویروس، استرین های ویروسی، میزان ACE2 ، تنوع ژنتیکی و سیستم ایمنی، بیماری های زمینه ای، تأثیر مصرف داروهای مرتبط با بیماری های زمینه ای در شدت بیماری کووید 19 ، سن و جنسیت می پردازد.

مشاهده گزارش های تخصصی "دیده بانی علمی کوید 19"

29 اردیبهشت 1399 / تعداد نمایش : 163