متن کامل خبر


 
انتشار گزارش تخصصی شماره ۲۶ "دیده بانی علمی کووید ۱۹" در حوزه های غیر پزشکی

خلاصه خبر: در راستای تولید و اشاعه محتوا علمی و اطلاعات معتبر، بیست و ششمین گزارش تخصصی "دیده بانی علمی کووید ۱۹" در حوزه های غیر پزشکی منتشر شد.

این گزارش با عنوان "تاریخ بیماری های واگیردار در ایران و جهان" توسط دکتر فاطمه جان احمدی از گروه تاریخ دانشکده علوم انسانی تهیه و در اختیار عموم قرار گرفت.
این گزارش با اشاره به دوره های ایجاد بیماری های واگیردار در جهان، جهان اسلام و ایران من جمله دوره طاعون در قرن ۵، طاعون ژوسیتین در قرن ۶، طاعون بوبونیک در قرن ۱۴، طاعون کودکان در قرن ۱۴، طاعون مارسی در قرن ۱۸، وبا در قرن ۱۹ تا اوایل قرن ۲۰، آنفلونزای اسپانیایی قرن ۲۰ ، یادآوری می کند، تاریخ نشان می دهد در اوج بیماری های همه گیر و بالا گرفتن عجز انسان در مهار مرگ و میر، رویکرد بازگشت به خدا فزونی میگیرد. تاریخ نشان می دهد با بروز بحران، بخش های اقتصادی دچار شوک می شوند و همچنین تاریخ نشان می دهد تبار ایرانی بر نوع دوستی بنا نهاده شده است.

مشاهده گزارش های تخصصی "دیده بانی علمی کوید 19"

27 اردیبهشت 1399 / تعداد نمایش : 75