متن کامل خبر


 
بیست و چهارمین گزارش تخصصی "دیده بانی علمی کووید 19" در حوزه های غیر پزشکی منتشر شد

خلاصه خبر: در راستای تولید و اشاعه محتوا علمی و اطلاعات معتبر، گزارش تخصصی شماره 24 "دیده بانی علمی کووید ۱۹" در حوزه های غیر پزشکی منتشر شد.

این گزارش با عنوان "راهبرد جغرافیای سیاسی/ژئوپلیتیکی حل بحران کرونا و بیماری های پاندمیک" توسط دکتر محمدرضا حافظ نیا و دکتر ابراهیم رومینا در گروه جغرافیای سیاسی دانشکده علوم انسانی تهیه و در اختیار عموم قرار گرفت.
این گزارش ابعاد راهبرد ژئوپلیتیکی مقابله و کنترل بحران کرونا و سایر اپیدمی های پاندمیک در جهان را بررسی می کند.

مشاهده گزارش های تخصصی "دیده بانی علمی کوید 19"

26 اردیبهشت 1399 / تعداد نمایش : 91