متن کامل خبر


 
انتشار گزارش تخصصی شماره ۲۵ "دیده بانی علمی کووید 19" در حوزه های غیر پزشکی

خلاصه خبر: در راستای تولید و اشاعه محتوا علمی و اطلاعات معتبر، بیست و پنجمین گزارش تخصصی "دیده بانی علمی کووید ۱۹" در حوزه های غیر پزشکی منتشر شد.

این گزارش با عنوان "کرونا و فرصت های تعاملی ایران و کشورهای آفریقا" توسط دکتر میثم میرزائی تبار از گروه مطالعات ژئوپلیتیک مرکز مطالعات آفریقا تهیه و در اختیار عموم قرار گرفت.
این گزارش با بیان وضعیت بهداشتی و درمانی کشورهای آفریقایی برای مقابله با کرونا و همچنین توانمندی های ایران در مبارزه با ویروس کووید 19، به ظرفیت ها و فرصت های تعاملی ایران و کشورهای آفریقایی اشاره می کند.

مشاهده گزارش های تخصصی "دیده بانی علمی کوید 19"

26 اردیبهشت 1399 / تعداد نمایش : 66