متن کامل خبر


 
انتشار گزارش تخصصی "دیده بانی علمی کووید 19" در حوزه علوم انسانی

خلاصه خبر: در راستای تولید و اشاعه محتوا علمی و اطلاعات معتبر، بیست و دومین گزارش تخصصی "دیده بانی علمی کووید ۱۹" در حوزه های غیر پزشکی منتشر شد.

این گزارش با عنوان "میراث ادبی ایران و بیم و امید امروز ایرانیان در مصاف با کرونا" توسط دکتر حسینعلی قبادی و دکتر سعید بزرگ بیگدلی در گروه زبان و ادبیات فارسی دانشکده علوم انسانی تهیه و در اختیار عموم قرار گرفت.
این گزارش به جایگاه امید در ادبیات ایران و اشعار فردوسی، سعدی، عطار، سنایی، حافظ و مولوی پرداخته و تأکید می کند که ادبیات فارسی مشحون از ظرفیت های سازنده در تقویت امید اجتماعی و شوق به زندگی است.
از آنجا که رشته طلایی امید به گونه ای ناگسستنی با تار و پود اشعار و ادبیات ایرانی پیوند یافته، این سرزندگی موجود در ادبیات کلاسیک فارسی می تواند به عنوان سرمایه ای برای وحدت ملی و انسجام اجتماعی به کار گرفته شود.

مشاهده گزارش های تخصصی "دیده بانی علمی کوید 19"

21 اردیبهشت 1399 / تعداد نمایش : 173