متن کامل خبر


 
انتشار نوزدهمین گزارش تخصصی "دیده بانی علمی کووید 19" در حوزه های غیر پزشکی

خلاصه خبر: در راستای تولید و اشاعه محتوا علمی و اطلاعات معتبر، نوزدهمین گزارش تخصصی "دیده بانی علمی کووید ۱۹" در حوزه های غیر پزشکی منتشر شد.

این گزارش با عنوان "جایگاه حقوقی ستاد ملی مبارزه با کرونا و راه حل رفع موانع قانونی" توسط دکتر محمد جعفر حبیب زاده و شیرین دخت پیروزان فرد (دانشجوی دکتری) در دانشکده حقوق تهیه و در اختیار عموم قرار گرفت.
این گزارش به بررسی تأسیس ستاد ملی مبارزه با کرونا و طرح مشکلات حقوقی آن می پردازد.

مشاهده گزارش های تخصصی "دیده بانی علمی کوید 19"

21 اردیبهشت 1399 / تعداد نمایش : 108