متن کامل خبر


 
انتشار پانزدهمین گزارش تخصصی " دیده بانی علمی کووید 19" در حوزه علوم پزشکی

خلاصه خبر: دانشکده علوم پزشکی در راستای تولید و اشاعه محتوا علمی پانزدهمین گزارش از سلسله گزارش های تخصصی خود با عنوان "دیده بانی علمی کووید ۱۹" را منتشر کرد.

پانزدهمین قسمت از این گزارش های علمی با عنوان "ایمنی فعال و غیر فعال علیه کووید 19" توسط دکتر فاطمه رهبری زاده از گروه بیوتکنولوژی پزشکی دانشکده علوم پزشکی و دکتر سعید خلیلی از دانشگاه شهید رجایی تهیه و در اختیار دانشگاهیان قرار گرفت.
این گزارش در بحث ایمنی فعال (مقابله با ویروس به کمک واکسن) به مسائل پیرامون تولید واکسن، موانع اجتماعی، بالینی و اقتصادی پیش روی آن و تشریح سه استراتژی برای تولید واکسن شامل; 1- واکسن های ویروس کامل (نسل اول)، 2- واکسن های زیرواحدی (نسل دوم) و 3- واکسن های اسیدنوکلئیکی (نسل سوم) می پردازد و سپس مبحث ایمنی غیر فعال (استفاده از پلاسما) را شرح می دهد.

مشاهده گزارش های تخصصی "دیده بانی علمی کوید 19"

16 اردیبهشت 1399 / تعداد نمایش : 183