متن کامل خبر


 
انتشار چهاردهمین گزارش تخصصی " دیده بانی علمی کووید 19" در حوزه علوم پزشکی

خلاصه خبر: دانشکده علوم پزشکی در راستای تولید و اشاعه محتوا علمی گزارش شماره 14 از سلسله گزارش های تخصصی خود با عنوان "دیده بانی علمی کووید ۱۹" را منتشر کرد.

چهاردهمین قسمت از این گزارش های علمی با عنوان "نگاهی به پاتوبیولوژی بیماری کووید 19" توسط دکتر محمدرضا رئوفی، دکتر جواد میرنجفی زاده و دکتر محمد حسین پورغلامی در گروه فیزیولوژی دانشکده علوم پزشکی تهیه و در اختیار دانشگاهیان قرار گرفت.
این گزارش ضمن ارائه سرفصل هایی نظیر راههای انتقال ویروس، علائم بالینی، بیماری زایی کووید 19، تشخیص عفونت کووید 19، شامل گزارش تصویری از روند بیماری در یک بیمار 41 ساله است.

مشاهده گزارش های تخصصی "دیده بانی علمی کوید 19"

13 اردیبهشت 1399 / تعداد نمایش : 192