متن کامل خبر


 
پانزدهمین گزارش تخصصی "دیده بانی علمی کووید 19" در حوزه های غیر پزشکی منتشر شد

خلاصه خبر: در راستای تولید و اشاعه محتوا علمی و اطلاعات معتبر، پانزدهمین گزارش تخصصی "دیده بانی علمی کووید ۱۹" در حوزه های غیر پزشکی منتشر شد.

این گزارش با عنوان "ارتباط ویروس کرونا با مواد غذایی" توسط دکتر محمد علی سحری، دکتر حسن احمدی و دکتر محسن برزگر از اعضای هیأت علمی و مجتبی دلفانیان دانشجوی دکتری گروه علوم و مهندسی صنایع غذایی دانشکده کشاورزی تهیه و در اختیار عموم قرار گرفت.
این گزارش به مباحثی شامل؛ ویروس کرونا و پخت مواد غذایی، ویروس کرونا و مراکز خرید، ویروس کرونا و رستوران ها، ویروس کرونا و کشتارگاه ها، ویروس کرونا و اهمیت برخی از مواد غذایی می پردازد و توصیه هایی تحت عنوان ویروس کرونا و ناهارخوری کارکنان/دانشجویان ارائه می دهد.
این گزارش ضمن یادآوری پایداری ویروس در شرایط مختلف مانند دما، سطوح، مواد ضدعفونی کننده و PH، پیشنهاداتی برای تحقیق در خصوص نقش ویتامین D در خود ایمنی، تقویت سیستم ایمنی بدن، فرمولاسیون مواد غذایی برای بیماران خاص و... دارد.

مشاهده گزارش های تخصصی "دیده بانی علمی کوید 19"

13 اردیبهشت 1399 / تعداد نمایش : 178