متن کامل خبر


 
هشتمین گزارش تخصصی "دیده بانی علمی کووید 19" در حوزه علوم انسانی منتشر شد

خلاصه خبر: در راستای تولید و اشاعه محتوا علمی و اطلاعات معتبر، هشتمین گزارش تخصصی "دیده بانی علمی کووید ۱۹" در حوزه علوم انسانی منتشر شد.

این گزارش با عنوان "انتظارات و شگفتی های جامعه ایران در مواجهه با کرونا" توسط دکتر علی محمد حاضری دانشیار گروه جامعه شناسی دانشکده علوم انسانی تهیه و در اختیار عموم قرار گرفت.
این گزارش به بررسی مباحثی مانند عملکرد و ایستادگی مجموعه کادر درمانی کشور و خطر پذیری ایثارگرانه آنها، نحوه برخورد جریان های سیاسی رقیب و نهادهای مدنی منتقد در بحران کرونا، هم سویی و تعامل نسبتا خوب نهادهای حکومتی با ستاد ملی مبارزه با کرونا، پذیرش مرجعیت علمی و تخصصی وزارت بهداشت و دستورالعمل های نهادهای کارشناسی ذیربط در امر مبارزه با کرونا از سوی وجه غالب نهادهای دینی و روحانیون، احساس مسئولیت حداکثری برای تأمین نیازمندی ها، فعال شدن احساس نوع دوستانه و اقدامات خیرخواهانه و کمک به آسیب دیدگان می پردازد.

8 اردیبهشت 1399 / تعداد نمایش : 82