متن کامل خبر


 
یازدهمین گزارش تخصصی "دیده بانی علمی کووید 19" در حوزه علوم پزشکی

خلاصه خبر: دانشکده علوم پزشکی در راستای تولید و اشاعه محتوا علمی یازدهمین گزارش از سلسله گزارش های تخصصی خود با عنوان "دیده بانی علمی کووید ۱۹" را منتشر کرد.

یازدهمین قسمت از این گزارش های علمی با عنوان "تظاهرات خارج ریوی بیماری کووید 19" توسط دکتر سمیه شاطی زاده ملک شاهی از گروه ویروس شناسی و دکتر آمنه امیدی از گروه علوم تشریح دانشکده علوم پزشکی تهیه و در اختیار دانشگاهیان قرار گرفت.
این گزارش به بیان پاره ای از دیگر عوارض بیماری کووید 19 مانند از بین رفتن حس بویایی، از بین رفتن حس چشایی، بپورات پوستی، تظاهرات قلبی-عروقی، عوارض کلیوی، عوارض کبدی، عوارض دستگاه گوارش، عوارض عصبی و عوارض چشمی می پردازد.

مشاهده گزارش های تخصصی "دیده بانی علمی کوید 19"

6 اردیبهشت 1399 / تعداد نمایش : 123