متن کامل خبر


 
انتشار دهمین گزارش تخصصی "دیده بانی علمی کووید 19"

خلاصه خبر: دانشکده علوم پزشکی در راستای تولید و اشاعه محتوا علمی دهمین گزارش از سلسله گزارش های تخصصی خود با عنوان "دیده بانی علمی کووید ۱۹" را منتشر کرد.

دهمین قسمت از این گزارش های علمی با عنوان "خود مراقبتی در برابر بیماری کووید 19" توسط دکتر فضل الله احمدی، دکتر عیسی محمدی، دکتر حسن ناوی پور و دکتر زهره ونکی در گروه پرستاری دانشکده علوم پزشکی تهیه و در اختیار عموم قرار گرفت.
این گزارش به نکات کاربردی مهم مانند نحوه انتقال ویروس، افراد در معرض خطر، علایم بیماری، چگونگی پیشگیری و محافظت در مقابل عفونت کرونا ویروس در بیماری کووید 19، اهمیت شستن مکرر دست ها، استفاده از ماسک، خودایزوله کردن و تمیز نگه داشتن محیط زندگی می پردازد.

مشاهده گزارش های تخصصی "دیده بانی علمی کوید 19"

6 اردیبهشت 1399 / تعداد نمایش : 107