متن کامل خبر


 
انتشار سومین گزارش تخصصی "دیده بانی علمی کووید 19" در حوزه علوم انسانی

خلاصه خبر: در راستای تولید و اشاعه محتوا علمی و اطلاعات معتبر، سومین گزارش تخصصی "دیده بانی علمی کووید ۱۹" در حوزه علوم انسانی منتشر شد.

این گزارش با عنوان "بازتاب کرونا در شعرهای طنزآمیز مردمی" توسط دکتر حسن ذوالفقاری استاد گروه زبان و ادبیات فارسی دانشکده علوم انسانی تهیه و در اختیار دانشگاهیان قرار گرفت.
این گزارش به استقبال شاعران دوره کرونا از اشعار معروف می پردازد و قالب های غالب طنزهای کرونایی را بررسی می کند. "رباعی های کرونا گرفته"، "سه گانه هایی با تست مثبت" و "قصیده به قصد کرونا" از بخش های این گزارش است.

مشاهده گزارش های تخصصی "دیده بانی علمی کوید 19"

3 اردیبهشت 1399 / تعداد نمایش : 204