متن کامل خبر


 
دومین گزارش تخصصی "دیده‌بانی علمی کووید 19" در حوزه علوم انسانی منتشر شد

خلاصه خبر: در راستای تولید و اشاعه محتوای علمی و اطلاعات معتبر، دومین گزارش تخصصی "دیده بانی علمی کووید 19" در حوزه علوم انسانی منتشر شد.

این گزارش با عنوان "کشاورزی، روستا و کووید" توسط دکتر عبدالرضا رکن الدین افتخاری استاد گروه برنامه ریزی روستایی دانشکده علوم انسانی دانشگاه تهیه و در اختیار عموم قرار گرفت.
این گزارش به برخی آثار سوء ویروس کرونا بر جامعه روستایی، عشایری و بخش کشاورزی اشاره می کند. همچنین محدودیت و ممنوعیت صادرات محصولات، کاهش قابل توجه محصولات کشاورزی، تهدید امنیت غذایی در دوره شیوع ویروس و اهمیت حمایت از کسب و کارهای روستایی، عشایری و کشاورزی را بررسی می کند.
گفتنی است اولین گزارش تخصصی "دیده بانی علمی کووید 19" در حوزه علوم انسانی تحت عنوان "چهار پرسش اساسی درباره کرونا" پیش از این توسط دکتر عباس منوچهری استاد گروه علوم سیاسی دانشگاه منتشر شده بود.

مشاهده گزارش های تخصصی "دیده بانی علمی کوید 19"

2 اردیبهشت 1399 / تعداد نمایش : 198