متن کامل خبر


 
انتشار پنجمین گزارش تخصصی " دیده بانی علمی کووید 19"

خلاصه خبر: دانشکده علوم پزشکی در راستای تولید و اشاعه محتوا علمی پنجمین گزارش از سلسله گزارش های تخصصی خود با عنوان «دیده بانی علمی کووید ۱۹» را منتشر کرد.

پنجمین قسمت از این گزارش های علمی با عنوان « بهداشت باروری و جنسی در دوره شیوع ویروس کرونا» توسط دکتر شاداب شاه علی و دکتر لیدا مقدم در گروه بهداشت باروری و مامایی دانشکده علوم پزشکی تهیه و در اختیار عموم قرار گرفت.

مشاهده گزارش های تخصصی "دیده بانی علمی کوید 19"

26 فروردین 1399 / تعداد نمایش : 218