متن کامل خبر


 
مدیر کل دفتر ریاست در سمت خود ابقاء شد

خلاصه خبر: از سوی دکتر احمدی، دکتر محمد علی سحری به عنوان مشاور رییس دانشگاه و مدیر کل دفتر ریاست ابقاء شد.

در این حکم که به امضای دکتر احمدی رسیده، آمده است: "نظر به تعهد، تجربه و شایستگی جنابعالی به مدت دو سال به عنوان مشاور رییس دانشگاه و مدیر کل دفتر ریاست ابقاء می شوید.
امید است با استعانت از پروردگار متعال و بر اساس برنامه راهبردی دانشگاه با تدبیر و عزم قوی و بهره مندی از توان همه مدیریت های تابعه حوزه ریاست و استفاده از تجارب همه همکاران گرانقدر در انجام وظایف محوله برای ارتقاء علمی و معنوی و تحقق اهداف عالی دانشگاه موفق و مؤید باشید."

26 اسفند 1398 / تعداد نمایش : 262