متن کامل خبر


 
انتصاب و ابقاء مدیران گروه های آموزشی

خلاصه خبر: طی احکامی از سوی رییس دانشگاه، مدیر گروه آموزشی مهندسی محیط زیست منصوب و مدیران گروه های آموزشی آمار، باکتری شناسی و ذرات بنیادی و نظریه میدان ها در سمت خود ابقا شدند.

بر اساس احکام صادره، دکتر بیتا آیتی با رتبه علمی دانشیار به عنوان مدیر گروه مهندسی محیط زیست دانشکده مهندسی عمران و محیط زیست منصوب و دکتر موسی گلعلی زاده با رتبه علمی دانشیار به عنوان مدیر گروه آمار دانشکده علوم ریاضی، دکتر شهین نجار پیرایه با رتبه علمی استاد به عنوان مدیر گروه باکتری شناسی دانشکده علوم پزشکی و دکتر علی ایمان پور با رتبه علمی دانشیار به عنوان مدیر گروه ذرات بنیادی و نظریه میدان ها دانشکده علوم پایه در سمت خود ابقا شدند.
رییس دانشگاه همچنین در نامه ای جداگانه از دکتر نادر مختارانی مدیر پیشین گروه مهندسی محیط زیست به خاطر تلاش و خدمات صادقانه ایشان در زمان تصدی مدیریت گروه آموزشی مذکور تقدیر و تشكر كرد.

17 اسفند 1398 / تعداد نمایش : 307