متن کامل خبر


 
تاخیر در دفاع از پایان نامه مشمول جریمه نمی شود

خلاصه خبر:

معاون پژوهشی دانشگاه با اطمینان دهی به دانشجویان گفت: دانشجویانی که برای دفاع از پایان نامه و رساله خود برنامه ریزی کرده و شرایط حال حاضر مانع برگزاری آن شده، نگرانی از این بابت نداشته باشند.
دکتر فتح الهی تصریح کرد: این مدت زمان جزو سنوات تحصیل محسوب نمی شود.
وی افزود: جلساتی که هماهنگی آنها از قبل صورت گرفته است، تصمیم در این باره به دانشکده ها تفویض شده تا با توجه به شرایط و تمایل ممتحنین و دانشجو تصمیم گیری نمایند.

7 اسفند 1398 / تعداد نمایش : 529