متن کامل خبر


 
ساختمان مرکزی دانشگاه ضدعفونی شد

خلاصه خبر:

به منظور انجام اقدامات پیشگیرانه و جلوگیری از شیوع کورنا ویروس در سطح دانشگاه؛ فضاهای داخلی و خارجی سازمان مرکزی ششم اسفند توسط اداره خدمات عمومی ضد عفونی شد.
ایمن سازی و ضد عفونی کردن سراهای دانشجویی، سلف سرویس ها و... از صبح روز هفتم اسفندماه آغاز می شود. علت تاخیر در ضد عفونی کردن سراها، همکاری نکردن تعدادی از دانشجویان در ترک خوابگاهها عنوان شده است

7 اسفند 1398 / تعداد نمایش : 285