متن کامل خبر


 
فراخوان پذیرش بدون آزمون برگزیدگان علمی در دانشگاه تربیت مدرس

خلاصه خبر: دانشگاه تربیت مدرس در دوره های دکتری تخصصی سال 1399 از طریق آیین نامه پذیرش بدون آزمون استعدادهای درخشان، دانشجو می پذیرد.

دانشگاه تربیت مدرس به منظور فراهم نمودن زمینه جذب برگزیدگان علمی و مستعد از بین دانش آموختگان کارشناسی ارشد دانشگاه ها و موسسه های آموزش عالی کشور، به استناد آيين نامه ها و بخش نامه های "پذیرش بدون آزمون استعدادهای درخشان در دوره تحصیلی دکتری وزارت علوم، تحقیقات و فناوری" و "شیوه نامه پذیرش بدون آزمون استعدادهای درخشان (برگزیدگان علمی) مصوب شورای دانشگاه"، برگزيدگان علمي واجد شرایط عمومی و اختصاصی را در دوره های دکتری تخصصی سال 1399 پذیرش می کند.
داوطلبان واجد شرایط حداکثر تا پایان روز جمعه 16 اسفند 98 مهلت دارند تا نسبت به ثبت نام الکترونیکی از طریق سامانه گلستان دانشگاه اقدام کنند. نتیجه بررسی اولیه درخواست متقاضیان و راه یافتگان به جلسه آزمون شفاهی در اردیبهشت ماه 99 از طریق سامانه مذکور اعلام می شود.
گفتنی است متقاضیان می توانند برای کسب اطلاعات بیشتر، آگاهی از شرایط عمومی و اختصاصی و همچنین دریافت فرم های مربوطه به وبگاه دانشگاه تربیت مدرس (بخش آموزش) به نشانی www.modares.ac.ir/edu مراجعه نمایند.

20 بهمن 1398 / تعداد نمایش : 1380