متن کامل خبر


 
راه اندازی دوره کارشناسی ارشد علوم کامپیوتر - گرایش داده کاوی تصویب شد

خلاصه خبر: در نشست شورای دانشگاه،‌ راه اندازی دوره کارشناسی ارشد علوم کامپیوتر - گرایش داده کاوی تصویب شد.

در این نشست دکتر مینایی مدیر دفتر برنامه ریزی، گسترش و بازنگری ضمن طرح موضوع راه اندازی دوره کارشناسی ارشد علوم کامپیوتر گرایش داده کاوی (که قرار است جایگزین گرایش محاسبات علمی شود)، در خصوص اعضای هیأت علمی مدرس رشته، رشته های دایر در گروه، وضعیت برنامه درسی مصوب رشته، سابقه رشته در دانشگاه تربیت مدرس و سایر دانشگاه ها، طرح موضوع در کمیسیون برنامه ریزی جامع آموزشی و شورای آموزشی توضیحاتی را ارائه نمود.
در ادامه دکتر رزقی مدیر گروه علوم کامپیوتر به دلایل توجیهی ایجاد این رشته اشاره کرد و تناسب این گرایش با دروس ارائه شده و نیز پژوهشهای گروه، تأسیس آزمایشگاه داده پردازی محاسباتی از سال 93، ایجاد این گرایش در دانشگاههای معتبر کشور، بازار کار خوب فارغ التحصیلان، ارتقاء سطح دانشجویان ورودی و امکان اخذ حمایت مالی برای پایان نامه ها را از جمله این دلایل عنوان کرد.
در ادامه پس از بررسی موضوع از سوی اعضای شورا،‌ راه اندازی دوره کارشناسی ارشد علوم کامپیوتر - گرایش داده کاوی به شرط جایگزینی با گرایش محاسبات علمی با اکثریت آرا تصویب شد.

16 بهمن 1398 / تعداد نمایش : 209