متن کامل خبر


 
تولید تجاری دشمنان طبیعی آفات محصولات کشاورزی

خلاصه خبر: پس از بررسی های چندین ساله و مشترک تیم تحقیقاتی دانشکده کشاورزی دانشگاه با گروه حشره شناسی دانشگاه بولونیا (ایتالیا)، دستیابی به تکنیک های پرورش انبوه و تجاری زنبورهای پارازیتویید برای برای کاهش جمعیت آفات امکان پذیر شد.

دستیابی به تکنیک های پرورش انبوه زنبورهای پارازیتویید از اهمیت زیادی برخوردار است. در این راستا مهندس مهران رضایی، دانشجوی دکتری گروه حشره شناسی کشاورزی، روش پرورش انبوه زنبورهای پارازیتوئید شته های آفت را در قالب رساله دکتری با راهنمایی دکتر علی اصغر طالبی و دکتر یعقوب فتحی پور و با بکارگیری کمترین نیروی انسانی و امکانات به ثبت رسانید.
وی با توضیحاتی در این باره اظهار داشت: استفاده بی رویه از آفت کش های شیمیایی اثرات جبران ناپذیری روی محیط زیست و موجودات زنده برجای می گذارد. لذا بهترین گزینه برای جایگزینی ترکیبات شیمیایی، استفاده از روش بیولوژیک می باشد. در این روش برای تولید محصول سالم و ارگانیک از موجودات زنده برای کاهش جمعیت آفات استفاده می شود. زنبورهای پارازیتوئید شته ها در محیط گلخانه یا فضای آزاد با پیدا کردن شته ها در بدن آنها تخم ریزی نموده و آنها را از بین می برند و هیچگونه اثر سویی برای انسان ندارند.
انتظار می رود که با تجاری سازی این روش گامی موثر در عرصه تولید عوامل کنترل بیولوژیک آفات کشاورزی برداشته شود و از استفاده بی رویه از آفت کش های شیمیایی و پیامدهای باقیمانده آنها در محصولات کشاورزی کاسته شود.

2

گفتنی است فرآیند پرورش انبوه زنبورهای پارازیتوئید شته های آفت توسط مرکز مالکیت معنوی و سازمان پژوهش های علمی و صنعتی، اعتبار سنجی و مورد تایید قرار گرفت.

5 بهمن 1398 / تعداد نمایش : 688