متن کامل خبر


 
عضویت دکتر مظاهری در کارگروه راهبری مدیریت سبز وزارت علوم

خلاصه خبر: از سوی معاون اداری، مالی و مدیریت منابع وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، دکتر کیومرث مظاهری بادی به عضویت کمیته تخصصی مدیریت مصرف انرژی و انرژی های تجدیدپذیر کارگروه راهبری مدیریت سبز وزارتخانه مذکور منصوب شد.

در این حکم که به امضای دکتر محمد تقی نظر پور معاون اداری، مالی و مدیریت منابع وزیر علوم رسیده، آمده است:" نظر به تخصص و تجربه ارزشمند شما در حوزه مدیریت مصرف انرژی و لزوم رویکرد تخصصی در کلیه شاخص های دستورالعمل مدیریت سبز ابلاغی به دانشگاه ها، به عضویت کمیته تخصصی مدیریت مصرف انرژی و انرژی های تجدیدپذیر کارگروه راهبری مدیریت سبز وزارت علوم، تحقیقات و فناوری منصوب می شوید.
امید است با همفکری و بهره گیری از تجارب سایر متخصصین در حوزه مذکور و همکاری با کارگروه فوق الذکر در جهت مدیریت مصرف انرژی در دانشگاه ها، مؤسسات آموزشی، پژوهشی و پارک های علم و فناوری بر اساس دستورالعمل ها، آیین نامه ها و استانداردهای مربوطه اقدامات ارزنده ای صورت پذیرد."

5 بهمن 1398 / تعداد نمایش : 267