متن کامل خبر


 
ظرفیت پذیرش دانشجو برای سال 400- 1399 تصویب شد

خلاصه خبر: در نشست سی ام دی ماه شورای دانشگاه،‌ ظرفیت پذیرش دانشجو برای سال 400-1399 به تصویب رسید.

در این نشست دکتر کلباسی معاون آموزشی دانشگاه و دکتر مینایی مدیر دفتر برنامه ریزی، گسترش و بازنگری گزارشی از روند بررسی ظرفیت پذیرش دانشجو برای سال 400- 1399 را ارائه نمودند.
دکتر کلباسی در ابتدا اظهار داشت: برای تعیین ظرفیت پذیرش دانشجو در دانشگاه، روال و قاعده این است که در مرحله اول نکات راهبردی که در سال آینده در خصوص ظرفیت پذیرش دانشجو چگونه عمل شود، در هیات رییسه دانشگاه با همفکری اعضای هیات رییسه مطرح و درباره آن تصمیم گیری می شود.
وی افزود: چارچوب کلی که برای ظرفیت پذیرش دانشجو در سال 99 در نظر گرفته شده، ثبات ظرفیت در دوره های روزانه و اندکی کاهش در دوره های کارشناسی ارشد و افزایش در دوره های شهریه پرداز و دوره هایی که برای دانشگاه تعهد خوابگاهی ندارند، می باشد. همچنین افزایش پذیرش در دوره های پردیس و نیز برای اولین بار پذیرش در دوره های دکتری پردیس خواهیم داشت و در دوره کارشناسی ارشد پردیس نیز امسال تنوع خوبی در رشته ها دیده شده است.
معاون آموزشی دانشگاه خاطر نشان کرد: بر اساس سقف ظرفیت هر دانشکده چنانچه دانشکده ها مشکلی از نظر عدد C نداشته باشند، می توانند تا سقف تعیین شده دانشجو پذیرش کنندکه این امر از سوی دفتر گسترش و بازنگری مورد بررسی قرار گرفت و در شورای آموزشی بررسی و ظرفیت نهایی در هیات رییسه مطرح و مصوب شده و امروز نیز برای تصویب در شورای دانشگاه ارائه شده تا به سازمان سنجش اعلام شود.
وی تصریح کرد: ظرفیت پذیرش امسال در بخش روزانه که متعهد به ارائه خوابگاه هستیم،‌ نسبت به سال 98، 14 درصد کاهش و در دوره روزانه نوع 2 که تعهد خوابگاهی نداریم، 13 درصد افزایش خواهیم داشت.
وی گفت: این ظرفیت،‌ ظرفیت آزمونی است و ظرفیت پذیرش غیرآزمونی نیز به این تعداد اضافه خواهد شد که با احتساب ظرفیت استعدادهای درخشان،‌ دانشجویان بین الملل و دانشجویان رتبه اولی در برخی رشته ها،‌ حدود 350 نفر نیز به این ظرفیت اضافه خواهد شد.
دکتر کلباسی یادآور شد: در سال 98 حدود 2700 نفر پذیرش دانشجو داشتیم که در سال 99 این عدد حدود 3019 نفر پیش بینی شده است و با توجه به اینکه در دوره های شهریه پرداز، یک سوم ظرفیت پیشنهادی محقق می شود،‌ پیش بینی ما این است که ظرفیت پذیرش دانشجو در سال 99 نسبت به سال 98 تفاوت چندانی نداشته باشد.
در ادامه پس از بررسی موضوع از سوی اعضای شورا،‌ ظرفیت پذیرش دانشجو برای سال 400-1399 به اتفاق آرا تصویب شد.

2 بهمن 1398 / تعداد نمایش : 857