متن کامل خبر


 
بازدید سرپرست پارک علم و فناوری مدرس از پردیس نور

خلاصه خبر: سرپرست پارک علم و فناوری مدرس دهم دی ماه با حضور در پردیس نور ضمن بازدید از دانشکده منابع طبیعی و علوم دریایی در نشستی با اعضای هیأت رئیسه پردیس و اعضای پارک علم و فناوری به تبیین اهداف و شرح وظایف مورد انتظار پردیس نور پرداخت.

در ابتدای این نشست دکتر عابدیان رئیس پردیس نور در خصوص اهداف پردیس گفت: یکی از اهداف مهم پردیس نور اولویت قرار دادن ایده ها در حوزه منابع طبیعی، علوم دریایی و کشاورزی در پارک دانشکده است. پذیرش ایده های خلاق و حمایت از شرکت های دانش بنیان، همچنین تشریح مسائل قانونی در پارک برای افراد متقاضی از دیگر اهداف مورد پیگیری پردیس نور است.
در بخش دیگری از این جلسه دکتر ابراهیمی به ارائه گزارش کوتاهی از اهم فعالیت های انجام شده در یکسال گذشته توسط پارک علم و فناوری مدرس پرداخت و اهداف آتی آن را تشریح کرد. همچنین کارشناسان پارک، فرایندهای جذب و پذیرش واحدهای فناور و نحوه ارزیابی آن ها را توضیح دادند.
همچنین در نشستی که با حضور هیأت رییسه دانشکده و اعضای پارک علم و فناوری مدرس برگزار شد، بر نوشتن پیش نویس توافق نامه همکاری مشترک از سوی دانشکده و ارزیابی فضا و امکانات و برآورد اجاره بها از طرف دانشکده تأکید شد. در این جلسه مقرر شد اعضای پارک علم و فناوری مدرس در راستای آگاهی بخشیدن بیشتر به متقاضیان و پیگیری طرح ها در دانشکده منابع طبیعی حضور فعال داشته باشند. همچنین توافق گردید فضایی در ضلع جنوب غربی دانشکده، چند اتاق از ساختمان پژوهش و یک ساختمان قدیمی به منظور فعالیت شرکت های مستقر در پارک علم و فناوری نور، اختصاص یابد.
در این نشست طرح شرکت چشمه های آسمانی باران شمال متعلق به دکتر بهرامی فر و طرح ژرم پلاس طبیعی ایران متعلق به دکتر یوسف زاده و همچنین عملکرد 3 شرکت مستقر در پردیس نور به نام های گرمین چوب سازان اندیش دکتر محبی، آلگافن دکتر زارعی و باغچه باران دکتر وفاخواه بررسی شد.

15 دی 1398 / تعداد نمایش : 242