متن کامل خبر


 
همایش انجمن های ورزشی دانشجویان به میزبانی دانشگاه تربیت مدرس برگزار شد

خلاصه خبر: همایش انجمن های ورزشی دانشجویان دانشگاههای سراسر کشور 26 آذرماه به میزبانی دانشگاه برگزار شد.

دکتر نوروزی رییس مرکز تربیت بدنی دانشگاه در این همایش بر اهمیت حضور نیروهای داوطلب در برگزاری رویدادهای ورزشی تأکید کرد و گفت: برگزاری موفقیت آمیز رویداد های ورزشی بزرگ مانند المپیاد ورزشی دانشجویان کشور با مشارکت و یاری نیروهای داوطلب محقق می شود و نقش انجمن های ورزشی و داوطلبین دانشجو بسیار اثرگذار خواهد بود.
در ادامه دکتر علیزاده مدیرکل تربیت بدنی سازمان امور دانشجویان وزارت علوم، ترویج نهضت داوطلبی در ورزش دانشجویی را از مهمترین گام های توسعه ورزش در محیط دانشگاهی برشمرد و افزود: اداره کل تربیت بدنی در راستای ترویج نهضت داوطلبی ، 70 درصد امور فنی و اجرایی المپیاد ورزش همگانی تابستان 98 را به دانشجویان داوطلب واگذار کرد .
وی اضافه کرد: استفاده از ظرفیت های داوطلبان ورزشی در رویدادهای بین المللی مانند المپیک ها و مسابقات جهانی، امری رایج و مرسوم است و ما باید بیشتر در زمینه نهضت داوطلبی فرهنگ سازی و برنامه ریزی کنیم. در همین راستا برای المپیاد تابستان 99 (دانشگاه گیلان) ، حضور 8000 دانشجو را برای برگزاری باشگوه این رویداد پیش بینی کرده ایم وحداقل 50 درصد امور اجرایی و فنی المپیاد را به داوطلبین دانشجو واگذار خواهیم کرد.
در بخش دیگری از این همایش دکتر رضا قراخانلو عضو هیأت علمی دانشگاه اظهار داشت: داوطلبان ورزشی با انگیزه های درونی و بدون چشم داشت مادی در رویدادهای ورزشی شرکت می کنند و بهترین نیرو برای برگزاری باشکوه مسابقات به شمار می روند.
وی افزود: دانشجویان داوطلبی که در برگزاری رویدادهای ورزشی مشارکت دارند در رویدادها بر تجربه و دانش خود اضافه می کنند و می توانند در مراحل بعدی به عنوان دستیار مجریان و پس از مدتی به عنوان مدیران اجرایی مشغول فعالیت شوند.
در این همایش، به منظور آشنایی شرکت کنندگان در روند اجرای رویدادهای ورزش دانشگاهی، دو کارگاه آموزشی آشنایی با ورزش دانشگاهی و مسابقات بین المللی ورزش دانشگاهی توسط کارشناسان اداره کل تربیت بدنی سازمان امور دانشجویان برگزار شد و نمایندگان انجمن های ورزشی دانشگاهها که تجربه برگزاری رویدادهای ورزشی در سطح ملی را داشتند به بیان تجربیات خود پرداختند.

1 دی 1398 / تعداد نمایش : 240