متن کامل خبر


 
پذیرش بدون آزمون برگزیدگان علمی در دانشگاه تربیت مدرس

خلاصه خبر: دانشگاه تربیت مدرس در دوره های کارشناسی ارشد سال 1399 از طریق آیین نامه پذیرش بدون آزمون استعدادهای درخشان، دانشجو می پذیرد.

دانشگاه تربیت مدرس در دوره های کارشناسی ارشد برای سال تحصیلی 400- 1399 از طریق آيين نامه پذیرش بدون آزمون استعدادهای درخشان وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و شیوه نامه پذیرش مصوب شورای دانشگاه، دانشجو می پذیرد.
داوطلبان حداکثر تا پایان روز شنبه 30 آذر 1398 فرصت دارند تا نسبت به ثبت نام اقدام کنند.
برای دریافت اطلاعات بیشتر به وبگاه دانشگاه (بخش آموزش) به نشانی www.modares.ac.ir/edu مراجعه نمایید.

19 آذر 1398 / تعداد نمایش : 423