متن کامل خبر


 
شناسایی و ثبت جهانی بیش از 100 گونه جدید جانوری در دانشکده کشاورزی

خلاصه خبر: اعضای هیات علمی گروه حشره شناسی دانشکده کشاورزی طی 10 سال اخیر بیش از 100گونه جدید از بندپایان ایران را شناسایی و ثبت جهانی کردند.

تحقیقات 10 سال اخیر دکتر علی اصغر طالبی و دانش آموختگان این رشته (سمیرا فراهانی، علی عامری، عباس محمدی، احمد ندیمی، محمد خیراندیش، فرزانه کازرانی، پریسا عبدلی، ثنا دولتی، محمد زرگر) در زمینه حشره شناسی، منجر به شناسایی، نام گذاری و ثبت بیش از 30 گونه جدید حشرات برای جهان و دنیای علم و بیش از 200 گونه جدید برای تنوع زیستی ایران شده است. این تحقیقات عمدتاً بر شناسایی حشرات مفید (پارازیتوییدها) متمرکز بوده که در کنترل طبیعی و کاربردی آفات کشاورزی و منابع طبیعی نقش بسیار مهمی ایفا می کنند.
تحقیقات انجام شده در زمینه کنه شناسی توسط دکتر حمیدرضا حاجی قنبر و دانش آموختگان این رشته (عبدالعظیم مرتضوی، وحید رحیمی نژاد، الهام ارجمندی، مریم درب امامیه، مریم مجیدی، علیحان کاتلاو، محمد صبحی، مهندس امین نوابی و امیر لقمانی) نیز منجر به شناسایی، نام گذاری و ثبت بیش از 70 گونه جدید از کنه ها برای جهان و دنیای علم و حدود 50 گونه جدید برای تنوع زیستی ایران شده است. تحقیقات وی عمدتاً بر کنه های پارازیت حشرات که نقش مهمی در کاهش جمعیت حشرات ایفا می کنند متمرکز بوده است.
گفتنی است نتایج این تحقیقات در بیش از 50 مقاله و در مجلات معتبر بین المللی به ثبت رسیده است.

12 آذر 1398 / تعداد نمایش : 563