متن کامل خبر


 
راه اندازی دوره میان رشته ای "ترکیبات طبیعی و دارویی دریایی" تصویب شد

خلاصه خبر: در نشست چهارم آذرماه شورای دانشگاه، راه اندازی دوره میان رشته ای "ترکیبات طبیعی و دارویی دریایی" در مقطع کارشناسی ارشد به تصویب رسید.

در این نشست دکتر مینایی مدیر دفتر برنامه ریزی، گسترش و بازنگری گزارشی اجمالی درباره راه اندازي دوره میان رشته اي ترکیبات طبیعی و دارویی دریایی در مقطع کارشناسی ارشد ارائه کرد و گفت: پیشنهاد دهنده راه اندازی این دوره دانشکده علوم پزشکی، گروه سم شناسی (با همکاري سایر گروه هاي آموزشی مرتبط) می باشد.
وی در ادامه در خصوص اعضاي هیأت علمی مدرس رشته، رشته هاي دایر در گروه، امکانات گروه، وضعیت برنامه درسی مصوب رشته، سابقه رشته در دانشگاه تربیت مدرس، سابقه رشته در سایر دانشگاهها، طرح موضوع در کمیسیون برنامه ریزي جامع آموزشی و شوراي آموزشی مطالبی را بیان کرد.
در ادامه دکتر محسن رضایی مسئول کارگروه راه اندازی رشته، وجود دریا و منابع ارزشمند آبی در کشور، اهمیت و نقش داروها و ترکیبات طبیعی با منشاء دریایی در درمان بیماری ها و طب سنتی و سرعت تحول در ‌آن،‌ زندگی بیش از 60 درصد تنوع زیستی موجودات عالم در دریاها به عنوان ذخایر زیستی و قابل شناسایی و استخراج و تبدیل به فرآورده هاي با ارزش افزوده را به عنوان برخی از دلایل توجیهی راه اندازی رشته برشمرد.
وی گفت: هدف، تربیت متخصصین و فارغ التحصیلانی است که ضمن شناسایی منابع و ذخایر دریایی قادر باشند با استفاده از علوم جدید بویژه زیست فناوري نسبت به تولید ترکیبات دارویی و طبیعی دریایی فعالیت نمایند.
در ادامه پس از بررسی موضوع از سوی اعضای شورا،‌ راه اندازی دوره میان رشته ای ترکیبات طبیعی و دارویی دریایی در مقطع کارشناسی ارشد با اکثریت آرا به تصویب رسید.

10 آذر 1398 / تعداد نمایش : 422