متن کامل خبر


 
امضای تفاهم نامه همکاری دانشگاه تربیت مدرس و دانشگاه علوم پزشکی ایران

خلاصه خبر: دانشگاه تربیت مدرس و دانشگاه علوم پزشکی ایران به منظور گسترش ارتباطات علمی، هم افزایی و همفکری، تبادل دانش و ارائه تجربیات در راستای توسعه فناوری ها، دستیابی به نوآوری و بستر سازی برای تولید دانش، تفاهم نامه همکاری منعقدکردند.

استفاده از نیروی انسانی، ظرفیت ها، توانمندی های آموزشی، پژوهشی، فناوری، درمانی، بهداشتی و تجهیزات طرفین به منظور برطرف کردن نیازهای متقابل و توسعه کسب و کار دانش بنیان و تشریک مساعی، موضوع اصلی این تفاهم نامه است.
بر اساس تفاهم نامه امضا شده، طرفین در زمینه های آموزشی، پژوهشی و اجرایی با یکدیگر همکاری می کنند و در صورت نیاز به همکاری های خارج از موارد مندرج در تفاهم نامه (بند های الف، ب، ج ماده 2)، با موافقت طرفین مواردی به صورت متمم به مفاد توافق نامه الحاق و برای اجرایی کردن تفاهم نامه نیز یک کارگروه مشترک با حضور نمایندگان تام الاختیار طرفین تشکیل می شود.
گفتنی است تفاهم نامه همکاری دانشگاه تربیت مدرس و دانشگاه علوم پزشکی ایران در 6 ماده تنظیم و از تاریخ امضاء ( 29 مهر 98) لازم الاجرا و مدت اعتبار آن 3 سال تعيين شده است.

6 آبان 1398 / تعداد نمایش : 355