متن کامل خبر


 
برگزاری اولین نشست دیپلماسی محیط زیست با موضوع "بررسی چالش ها و مشکلات رودخانه ارس"

خلاصه خبر: اولین نشست از سلسله نشست های تخصصی هیدروپلیتیک با موضوع "بررسی چالش ها و مشکلات رودخانه ارس" اول آبان با حضور معاون سازمان حفاظت محیط زیست و جمعی از اساتید این حوزه در دانشگاه تربیت مدرس برگزار شد.

دکتر شهبازبگیان دبیر این نشست در خصوص اهمیت رودخانه ارس گفت: رودخانه ارس که از ترکیه سرچشمه گرفته، در منطقه چشمه ثریا، مرز مشترک 3 کشور ایران، ارمنستان و آذربایجان را تشکیل می دهد، یکی از رودخانه های دائمی و پرآب مرزی است. بیشترین بهره بردار این رود کشور ایران است بنابراین شرایط این حوضه آبی برای کشورمان از اهمیت زیادی برخوردار است.
وی افزود: ورود آلودگی از ارمنستان، ایران و آذربایجان به این رود و نیز انجام طرح های توسعه منابع آب در حال ساخت و مطالعه در ترکیه و ارمنستان باعث شده تا شرایط این حوضه نیز مطلوب نبوده و در آستانه تخریب قرار گیرد.
شهبازبگیان خاطر نشان کرد: با توجه به اهمیت رودخانه ارس، باید اثرات زیست محیطی این نوع فعالیت ها بر روی این حوضه آبی بررسی شود. همچنین برنامه های اصلاحی در راستای جلوگیری از تخریب های بیشتر و احیای منابع آبی با ارائه راهکارهای مؤثر در جهت رفع آلودگی ها ارائه گردد.
گفتنی است نخستین نشست دیپلماسی محیط زیست با موضوع "بررسی چالش ها و مشکلات رودخانه ارس" با سخنرانی های تخصصی مهندس بزرگ زاده مدیرکل رودخانه های مرزی و منابع آب مشترک، دکتر زارعی از سازمان حفاظت محیط زیست، دکتر پیری عضو هیأت علمی دانشگاه تهران، دکتر ضرغامی عضو هیأت علمی دانشگاه تبریز برگزار شد.

1 آبان 1398 / تعداد نمایش : 546