متن کامل خبر


 
انتصاب مدیران جدید گروه های آموزشی

خلاصه خبر: طی احکامی از سوی رییس دانشگاه، مدیران گروه های آموزشی حسابداری، تبدیل انرژی و مرتعداری دانشگاه منصوب شدند.

بر اساس احکام صادره، دکتر جواد رضازاده با رتبه علمی دانشیار به عنوان مدیر گروه حسابداری دانشکده مدیریت و اقتصاد، دکتر مهدی معرفت با رتبه علمی استاد به عنوان مدیر گروه تبدیل انرژی دانشکده مهندسی مکانیک و دکتر مهدی عابدی با رتبه علمی استادیار به عنوان مدیر گروه مرتعداری دانشکده منابع طبیعی و علوم دریایی دانشگاه منصوب شدند.
همچنين رییس دانشگاه در نامه هایی جداگانه از دکتر حسین اعتمادی مدیر پیشین گروه حسابداری، دکتر هادی پاسدار شهری مدیر پیشین گروه تبدیل انرژی و دکتر قاسمعلی دیانتی مدیر پیشین گروه مرتعداری به خاطر تلاش و خدمات صادقانه ایشان در زمان تصدی مدیریت گروه های آموزشی مذکور تقدیر و تشكر كرد.

6 مهر 1398 / تعداد نمایش : 580