متن کامل خبر


 
دکتر فریبا گنجی به عنوان مدیر همکاری های آموزشی و آزمون دانشگاه منصوب شد

خلاصه خبر: با حکم رییس دانشگاه، دکتر فریبا گنجی به سمت مدیریت همکاری های آموزشی و آزمون و نیز امور پذیرش دانشجو منصوب شد.

در این حکم که به امضای دکتر احمدی رسیده، آمده است: بنا به پیشنهاد معاون آموزشی دانشگاه و نظر به تعهد و تخصص و شایستگی سرکار عالی، به سمت مدیریت همکاری های آموزشی و آزمون و نیز امور پذیرش دانشجو منصوب می شوید.
امید است با توکل به خداوند سبحان و بر اساس برنامه های راهبردی دانشگاه، با استفاده از توان و تجارب علمی همه همکاران با تئبیر و عزم قوی برای اصلاح و بهبود فرایندها و بکارگیری روش های هوشمند و نوین در فرایندهای پذیرش دانشجو برای ارتقای کیفیت آموزشی و پیشبرد اهداف دانشگاه موفق باشید.
همچنين رییس دانشگاه در نامه اي جداگانه از دکتر بیژن هاشمی مدیر پیشین همکاری های آموزشی و آزمون ، به خاطر تلاش و خدمات صادقانه ایشان در زمان تصدی پست مذکور تقدیر و تشكر كرد.

2 شهریور 1398 / تعداد نمایش : 631