متن کامل خبر


 
توضیحات رییس دانشگاه پیرامون برخی از حواشی اخیر

خلاصه خبر:

رییس دانشگاه گفت: دانشگاه تربیت مدرس درباره حواشی اخیر در فضای مجازی در خصوص یکی از اعضای هیات علمی خود اعلام می‌دارد که در درجه اول حفظ شان و حریم افراد و بویژه هر یک از اعضای هیات علمی بالاترین اولویت را داراست.
دکتر محمد تقی احمدی پیرو اخبار اخیر در فضای مجازی درباره یکی از اعضای هیات علمی دانشگاه تاکید کرد: این‌گونه شایعات و حواشی به هیچ وجه ملاک قضاوت و تصمیم‌سازی دانشگاه درباره یک عضو هیات علمی ارزنده خود نبوده و نخواهد بود.
وی خاطرنشان کرد: بدیهی است صرفا" بعد از اعلام نظر مقامات مسئول کشوری، دانشگاه تمهیدات قانونی متناسب را اتخاذ می‌کند. هرگونه مطالب حاشیه‌ای افزون بر نکات فوق بعنوان دیدگاه دانشگاه جدا تکذیب می‌شود.

31 مرداد 1398 / تعداد نمایش : 646