متن کامل خبر


 
شناسایی نوآوری های مردمی در سطح کشور

خلاصه خبر: مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور اقدام به شناسایی نوآوری های مردمی می نماید.

مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور، به منظور تدوین سیاست های مربوط به حمایت ار نوآوری های مردمی و استفاده از تفکرات غنی افرادی که به لحاظ اقتصادی و اجتماعی به طبقات آسیب پذیر و یا در حاشیه جامعه تعلق دارند، با کمک سازمان ها و ارگان هایی که در تعامل نزدیک با مردم هستند، اقدام به شناسایی نوآوری های مردمی در سطح کشور می نماید.
بر اساس اعلام این مرکز، افراد در حاشیه و آسیب پذیر از نظر مکان زندگی، تحصیلات، موقعیت اجتماعی، دسترسی به دانش و منابع که نوآوری با ویژگی هایی شامل؛ خلق نوآوری در خارج محیط آزمایشگاهی، خلق نوآوری بدون کمک مالی، فنی و حمایت دولتی، خلق نوآوری با استفاده از منابع محلی، خلق نوآوری در جهت ارائه راه حل ساده و ارزان برای یک مشکل، نوآوری در هر زمینه و نوآوری بدون در نظر گرفتن تجاری سازی، تولید انبوه و ورود به بازار ( نوآوری می تواند یک بار و برای رفع مشکل فرد نوآور خلق شده باشد) داشته باشند می توانند تا پایان تیرماه 98 مشخصات فردی، محل زندگی و مختصری از نوآوری خود را مانند نام طرح و کاربرد آن را به نشانی اینترنتی innovation2019.nrisp@gmail.com ارسال کنند.
گفتنی است چنانچه امکان ارسال ویدیو برای افراد مقدور است، می توانند ویدیویی از نوآوری خود حداکثر به مدت 5 دقیقه تهیه و به نشانی اینترنتی مذکور ارسال نمایند.

16 تیر 1398 / تعداد نمایش : 546