متن کامل خبر


 
راه اندازی دوره کارشناسی ارشد « مدیریت پرستاری» به تصویب رسید

خلاصه خبر: در نشست سوم تیرماه شورای دانشگاه، راه اندازی دوره کارشناسی ارشد «مدیریت پرستاری» به تصویب رسید.

دکتر مینایی مدیر دفتر برنامه ریزی، گسترش و بازنگری در این باره اظهار داشت: این رشته تحت عنوان گرایش مدیریت پرستاری در مقطع کارشناسی ارشد بیش از 25 سال در این دانشگاه دایر بوده ولی به دلیل برنامه ریزی های صورت گرفته از سوی وزارت بهداشت این گرایش به رشته تبدیل شده و باید مجوز آن جداگانه اخذ گردد.
در ادامه دکتر ونکی مدیر گروه پرستاری دانشگاه در خصوص دلایل توجیهی و اهمیت ایجاد این رشته، اعضای هیات علمی و امکانات گروه توضیحاتی را عنوان کرد.
در ادامه پس از بررسی موضوع از سوی اعضای شورا، راه اندازی دوره کارشناسی ارشد «مدیریت پرستاری» در دانشکده علوم پزشکی با اکثریت آرا به تصویب رسید.

5 تیر 1398 / تعداد نمایش : 527