متن کامل خبر


 
انتصاب مدیران جدید گروه های آموزشی

خلاصه خبر: طی احکامی از سوی رییس دانشگاه، مدیران گروه های آموزشی فرآوری محصولات شیلاتی، تکثیر و پرورش آبزیان، سازه های هیدرولیکی و سازه های دریایی دانشگاه منصوب شدند.

بر اساس احکام صادره، دکتر سید فخرالدین حسینی با رتبه علمی استادیار به عنوان مدیر گروه فرآوری محصولات شیلاتی و گروه تکثیر و پرورش آبزیان دانشکده منابع طبیعی و علوم دریایی و دکتر حسن اکبری با رتبه علمی استادیار به عنوان مدیر گروه سازه های هیدرولیکی و مدیر گروه سازه های دریایی دانشکده مهندسی عمران و محیط زیست دانشگاه منصوب شدند.
در بخشی از این احکام که به امضای دکتر محمد تقی احمدی رسیده، آمده است: امید است با توکل به خداوند سبحان و استفاده از توان و تجارب همکاران و در نظر گرفتن برنامه راهبردی دانشگاه، با تدبیر امور در جهت ارتقای گروه، دانشکده و دانشگاه و انجام وظایف محوله موفق و مؤید باشید.
همچنين رییس دانشگاه در نامه ای جداگانه از دکتر عبدالمحمد عابدیان مدیر پیشین گروه های فرآوری محصولات شیلاتی و تکثیر و پرورش آبزیان به خاطر تلاش و خدمات صادقانه ایشان در زمان تصدی مدیریت گروه های آموزشی مذکور تقدیر و تشكر كرد.

29 خرداد 1398 / تعداد نمایش : 1287