متن کامل خبر


 
با حضور مشاور وزیر نیرو نقش دانشگاه ها در مدیریت بحران های ملی بررسی شد

خلاصه خبر: در گردهمایی مدیران گروه های آموزشی دانشگاه، دکتر محمد فاضلی مشاور وزیر نیرو و رییس مرکز امور اجتماعی منابع آب و انرژی در تبیین نقش دانشگاه ها در مدیریت بحران های ملی از دانشگاه به عنوان یک مرجع نام برد و از گروه های آموزشی خواست مسئله آب را در دستورکار خود قرار دهند.

عضو هیأت علمی دانشگاه شهید بهشتی با بیان این نکته که برای آب واژه بحران ، واژه ی مناسبی نیست و باید از کلمه مسئله استفاده کنیم، گفت: بحران در مواردی استفاده می شود که حادثه ای اتفاق می افتد و پس از مدتی پایان می پذیرد اما در مورد آب، پایان پذیر نیست و یک مسئله تاریخی است. طبق پژوهش ها حداقل 60 سال پیش برای نخستین بار در کتابی به مسئله آب و خشکسالی کشور اشاره شده است. مسئله آب یک مسئله تاریخی، درازمدت، چند بعدی و بدخیم است.
دکتر فاضلی در تشریح مسئله بدخیم اظهار داشت: به مسئله ای بدخیم می گویند که صورت مسئله، تعریف مشخصی ندارد، مسئله به عرصه های مختلف تسری پیدا می کند، مسئله نیازمند مشارکت تمامی ذی نفعان است، مسئله قابل حل شدن و رفع و رجوع نیست، مسئله به شدت نسلی بوده و درگیر اعتماد است، مسئله محلی و اجتماعی است.
وی افزود: مسئله آب با این ویژگی ها و در تعامل با مسائل سیاسی، فناوری، تنش های بین المللی، نیروهای اجتماعی و... به مسئله ای بزرگ تبدیل شده که به مدیریت صحیح نیازمند است. پژوهش در مسئله آب و مدیریت آن باید در دستور کار گروه های آموزشی قرار گیرد و با ایجاد رشته های بین رشته ای ، تغییر ساختار رشته های موجود و تعریف دروس جدید، راهبرد مناسب برای حل مسئله آب در کشور توسط دانشگاهیان به عنوان اصلی ترین مرجع ارائه شود.
در بخش دیگری از سی و سومین گردهمایی مدیران گروه های آموزشی دکتر مهدی مظاهری عضو هیأت علمی دانشگاه به ارائه تحلیل کارشناسی سیلاب های اخیر کشور پرداخت. وی در این گزارش به 3 سوال شامل؛ چه عواملی باعث تشدید خسارت سیل های اخیر شده است؟ آیا جلوگیری از این خسارات امکان پذیر بود؟ و نقش دانشگاه چیست؟ پاسخ داد.
بر اساس تحلیل دکتر مظاهری، 7 محور مهم در سیلاب های اخیر و خسارات وارده شامل؛ بارندگی های بسیار کم سابقه، عدم آمادگی مسئولین امر و غافل گیر شدن آنها، پیش بینی های نادرست فصلی سازمان هواشناسی کشور، مدیریت نادرست مخازن سدها با انگیزه ذخیره سازی، ساخت و ساز در بستر و حریم رودخانه ها، زیرساخت های نامطلوب شهری و بین شهری، عدم اقدامات سازه ای و غیر سازه ای کنترل سیلاب هستند که وقوع سیل را اجتناب ناپذیر کردند.
دکتر مظاهری در خصوص نقش دانشگاه ها در مدیریت بحران گفت: بحران در سه برهه زمانی وقایع قبل بحران، حین بحران و پس از بحران نیاز به بررسی دارد و دانشگاه با توجه به چند تخصصی بودن مسئله می تواند در زمینه سیاست گذاری های مرتبط با سیل ( قوانین، آئین نامه ها، طرح جامع مدیریت سیل)، در زمینه پوشش دادن به ضعف های دستگاه های مدیریتی و اجرایی ( ضعف های علمی، فنی و تحقیقاتی) و در زمینه پاسخ به سوالات چالش برانگیز عمومی در باب علل و عوامل بروز سیلاب( سدسازی های بی رویه، خشکسالی و ترسالی، تغییر اقلیم،...) فعال بوده و به حل و فصل بحران کمک کند.

22 خرداد 1398 / تعداد نمایش : 560