متن کامل خبر


 
تقويم آموزشی نیمسال های اول و دوم سال تحصيلي 99- 1398 ابلاغ شد

خلاصه خبر: تقويم آموزشی سال تحصيلي 99-1398 مصوب جلسه 31 اردیبهشت ماه شوراي آموزشي دانشگاه برای اجرا ابلاغ شد.

بر اساس این تقویم، اخذ برنامه های درسی و تاریخ امتحانات از گروههای آموزشی و ثبت اطلاعات کامل دروس در سامانه گلستان در نیمسال اول در تاریخ 1 تا 19 تیرماه و در نیمسال دوم 25 آبان ماه تا 13 آذرماه می باشد.
انتخاب واحد در نیمسال اول2 تا 6 شهریورماه خواهد بود که دوم تا ششم شهریورماه ویژه دانشجویان دکتری و چهارم تا ششم شهریورماه ویژه دانشجویان کارشناسی ارشد می باشد. انتخاب واحد در نیمسال دوم نیز در تاریخ 14تا 18دی ماه انجام می شود که برای دانشجویان دکتری 14 تا 18دی ماه و برای دانشجویان کارشناسی ارشد 16 تا 18 دی ماه خواهد بود.
زمان شروع كلاس ها در نیمسال اول 30 شهریورماه و در نیمسال دوم 19 بهمن ماه می باشد.
حذف و تعويض دروس در نیمسال اول 15-14 مهرماه و در نیمسال دوم 5-4 اسفندماه و پايان كلاس ها نیز در نیمسال اول 18 دی ماه و در نیمسال دوم 21 خردادماه می باشد.
ارزشیابی دروس در نیمسال اول 30 آذرماه تا 11 دی ماه و در نیمسال دوم سوم تا بیست و یکم خردادماه انجام خواهد شد.
امتحانات دروس مدرسي در نیمسال اول 21 تا 26 دی ماه و در نیمسال دوم 24 تا 29 خردادماه و امتحانات دروس تخصصي نیز در نیمسال اول 28 دی ماه تا 10 بهمن ماه و در نیمسال دوم 31 خرداد تا 12 تیرماه صورت می پذیرد.
ثبت اولیه نمرات در سامانه گلستان توسط استاد درس 21 دی ماه تا 17 بهمن ماه و در نیمسال دوم 24 خردادماه تا 19 تیرماه انجام می شود.
مهلت اعتراض دانشجویان در نیمسال اول 18 تا 22 بهمن ماه و در نیمسال دوم 20 تا 24 تیرماه و ثبت نهایی نمرات و قفل توسط استاد درس نیز در نیمسال اول 23 تا 28 بهمن ماه و در نیمسال دوم 25 تا 30 تیرماه خواهد بود.
گفتنی است كليه دانشجويان تا زماني كه از پايان نامه/ رساله خود دفاع نكرده (شيوه آموزشي پژوهشي) و يا دروس آنان به پایان نرسيده است (شيوه آموزشي) طبق برنامه زمان بندي موظف به انجام كامل مراحل انتخاب واحد الكترونيكي هستند. در صورت عدم انتخاب واحد در تاريخ اعلام شده مطابق ضوابط آموزشي با آنها رفتار می شود.
با توجه به این که تایید انتخاب واحد دانشجو به صورت سیستمی انجام می شود و امکان تغییر دروس در خارج از بازه زمانی حذف و تعویض وجود ندارد ، عواقب اخذ/حذف اشتباه درس به عهده دانشجو خواهد بود. در صورت لزوم قبل از انتخاب واحد، دانشجو بایستی با مدیر گروه آموزشی مربوط هماهنگی لازم را به عمل آورد.
حداقل و حداکثر تعداد واحد انتخابی (بدون دروس جبرانی و مدرسی) در مقطع کارشناسی ارشد8 و 14 واحد و در مقطع دکتری 6 و 10 واحد می باشد.
کلاسهایی كه از نظر تعداد دانشجو به حد نصاب نرسد، تشکیل نخواهد شد.
در تقویم دانشگاهی حذف تکدرس پیش بینی نشده است، لذا پس از پایان مهلت حذف و تعویض امکان حذف درس وجود ندارد.
کلیه دانشجویان موظفند در هر نیمسال تحصیلی در مهلت تعیین شده در تقویم آموزشی انتخاب واحد نمایند در غیر این صورت بر اساس شیوه نامه مصوب دانشگاه مشمول پرداخت مبالغ سیصد وپنجاه هزار ریال به جهت عدم انتخاب واحد تا تاریخ شروع کلاس و مبلغ هفتصد و پنجاه هزار ریال به جهت عدم انتخاب واحد تا زمان حذف و تعویض دروس می باشند.
انتخاب واحد دانشجویان در فاصله زمانی بعد از حذف و تعویض امکان پذیر نبوده و در آن نیمسال مرخصی تحصیلی با احتساب در سنوات تحصیلی منظور خواهد شد .دانشجویانی که در در زمان مقرر در این تقویم، ارزشیابی آموزشی دروس اخذ شده خود را انجام نداده باشند مجاز به شرکت درامتحانات پایان ترم نخواهند بود.

12 خرداد 1398 / تعداد نمایش : 1157