متن کامل خبر


 
برگزاری کارگاه سناریوپردازی "جنگ و پیامدهای آن در ایران"

خلاصه خبر: کارگاه سناریوپردازی با موضوع "جنگ و پیامدهای آن در ایران" 30 اردیبهشت در دانشکده علوم انسانی دانشگاه برگزار می شود.

کارگاه سناریوپردازی جنگ و پیامدهای آن در ایران" به همت انجمن دانش آموختگان روابط بین الملل دانشگاه با همکاری انجمن دانشجویی روابط بین الملل، به منظور شناسایی سناریوهای باورپذیر جنگ، تمرین داستان نویسی برای سناریوها و شناسایی نشانگرهای راهنمای هر سناریو از ساعت 9 تا 13 روز دوشنبه 30 اردیبهشت در سالن علامه جعفری دانشکده علوم انسانی دانشگاه برگزار می شود.
در این کارگاه، امیرسرتیپ دوم دکتر فرزین زارع (معاون سرمایه های انسانی مرکز مطالعات راهبردی ارتش)، سرهنگ دکتر مجید یوسفی (مدیر گروه آینده پژوهی، بازی جنگ و سناریوپردازی مرکز مطالعات راهبردی ارتش) و دکتر احد رضائیان (پژوهشگر پسادکتری آینده پژوهی دانشگاه تهران) سخنرانی می کنند.

28 اردیبهشت 1398 / تعداد نمایش : 644