متن کامل خبر


 
ارزیابی سن تندرستی کارکنان دانشگاه در مرکز مشاوره ورزشی

خلاصه خبر: ارزیابی سن تندرستی کارکنان دانشگاه از 7 اردیبهشت تا 31 تیر در مرکز تندرستی و مشاوره ورزشی انجام می شود.

در راستای طرح تحول راهبردی دانشگاه، معاونت دانشجویی برنامه ارزیابی سن تندرستی (Fitness age) اعضای هیأت علمی و کلیه کارکنان دانشگاه را در مرکز تندرستی و مشاوره ورزشی برگزار می کند.
ارزیابی سن تندرستی از 7 اردیبهشت تا 31 تیرماه طبق برنامه زمانبندی شده برای آقایان در روزهای زوج و برای بانوان در روزهای فرد (یک شنبه و سه شنبه) از ساعت 9 تا 14 در محل مرکز تندرستی و مشاوره ورزشی (جنب ساختمان خوارزمی) برگزار می شود. مراجعه کنندگان برای تعیین وقت ارزیابی با شماره 4293 تماس بگیرند.

7 اردیبهشت 1398 / تعداد نمایش : 583