متن کامل خبر


 
برگزاری سمینار آموزشی مشترک دانشگاه تربیت مدرس و دانشگاه تکنولوژی وین

خلاصه خبر: گروه برنامه ریزی حمل و نقل دانشکده مهندسی عمران و محیط زیست دانشگاه تربیت مدرس و مرکز تحقیقات مهندسی ترافیک و برنامه ریزی حمل و نقل دانشگاه تکنولوژی وین (کشور اتریش) سمینار مشترک برگزار می کنند.

در این سمینار که در راستای انعقاد تفاهم نامه فیمابین از ۲۵ تا ۲۹ فروردین ماه جاری با حضور اعضای هیئت علمی و دانشجویان دانشگاه فنی وین (TUW) در دانشگاه برگزار می شود، موضوعاتی از قبیل توسعه، تحقیق و مطالعه در حوزه حمل و نقل ارائه می شود.
گفتنی است در تفاهم نامه فی مابین سازماندهی ملاقات های علمی، کنفرانس های مشترک، کارگاه و دوره، تسهیل تبادل اعضاء هیأت علمی و تشویق بازدید متقابل توسط دانشجویان دکتری در دستور کار دو سازمان علمی قرار گرفته است.

21 فروردین 1398 / تعداد نمایش : 914