متن کامل خبر


 
انتصاب و ابقاء تعدادی از مدیران گروه های آموزشی

خلاصه خبر: طی احکامی از سوی رییس دانشگاه، مدیران گروه های آموزشی سرامیک، باستان شناسی و تاریخ منصوب و مدیر گروه آموزشی علوم تربیتی در سمت خود ابقاء شدند.

بر اساس احکام صادره، دکتر امین یوردخانی با رتبه علمی استادیار به عنوان مدیر گروه سرامیک دانشکده فنی و مهندسی، دکتر حامد وحدتی نسب با رتبه علمی دانشیار به عنوان مدیر گروه باستان شناسی و دکتر مقصود علی صادقی با رتبه علمی دانشیار به عنوان مدیر گروه تاریخ دانشکده علوم انسانی منصوب و دکتر سید مهدی سجادی با رتبه علمی استاد به عنوان مدیر گروه علوم تربیتی دانشکده علوم انسانی دانشگاه در سمت خود ابقاء شدند.
همچنين رییس دانشگاه در نامه هایی جداگانه از دکتر پروین علیزاده مدیر پیشین گروه سرامیک، دکتر جواد نیستانی مدیر پیشین گروه باستان شناسی و دکتر فاطمه جان احمدی مدیر پیشین گروه تاریخ به خاطر تلاش و خدمات صادقانه ایشان در زمان تصدی مدیریت گروه های آموزشی مذکور تقدیر و تشكر كرد.

27 اسفند 1397 / تعداد نمایش : 915