متن کامل خبر


 
انتخابات دوره سوم اعضای شورای صنفی کارکنان دانشگاه برگزار شد

خلاصه خبر: انتخابات دوره سوم اعضای شورای صنفی کارکنان دانشگاه برگزار و اعضای شورای مرکزی و مجمع عمومی برگزیده شدند.

در این انتخابات احمد ملائیان (رییس شورای مرکزی(،فریبا حیدری (نایب رییس شورای مرکزی(، طیبه حیاتی (دبیر شورای مرکزی(، یوسف سنایی، محمد یوسفی، مهرداد اسمعیلی و جعفر گودرزی به عنوان اعضای شورای مرکزی و میثم سهیلی (رییس مجمع عمومی(، حسین پلمه (نایب رییس مجمع عمومی( و مرتضی سوری (دبیر مجمع عمومی( نیز به عنوان اعضای مجمع عمومی انتخاب شدند.

27 اسفند 1397 / تعداد نمایش : 987